Yayın Olanakları

 

Kongreye sunulan bildiri özetleri PDF formatında “ICCET'21,  Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi Özet Bildiri Kitabı” adıyla yayımlanacaktır. 

Tam metin bildiriler PDF formatında "ICCET'21, Ulusararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi Bildiri Kitabı" adıyla yayımlanacaktır.