Değerli Bilim İnsanları;


Tarih boyunca çeşitli dönemlerde yaşanan salgın hastalıklar toplumsal yapı üzerinde pek çok olumsuz etkilere neden olmuştur. Öncelikli olarak sağlık alanını hedef alan bu süreçlerin politik, ekonomik ve toplumsal etkileri çoğunlukla göz ardı edilmiş,  ya da gereken ilgiyi görememiştir. 

Covid-19 pandemisinin gösterdiği belki de en önemli gerçek, yaşanan sürecin sadece sağlık alanıyla sınırlı olmadığı, etkilerinin toplumsal yapının hemen her noktasına sirayet ettiğidir. Dolayısıyla hem günümüzde hem de geçmişte yaşanan benzeri salgın süreçlerinin bilimin farklı disiplinlerince mercek altına alınması büyük önem taşımaktadır.


Bu sebeple 31 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu tarafından uzaktan video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan uluslararası kongrenin konusu "Salgın Dönemleri" olarak belirlenmiştir. Salgın dönemlerinin incelenmesi, bu süreçlerde toplum ve birey davranışlarının anlaşılması, yönlendirilmesi ve olumsuz sonuçlarının azaltılması yönündeki çalışmaların büyük önem taşıyacağı düşüncesinden hareketle siz değerli bilim insanlarını kongremize davet etmekten onur duyuyor, katkılarınızı bekliyoruz.


Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu